Help Johan
en Reinate

Aan de opleiding van Johan tot piloot en de uitzending van Johan en Reinate voor MAF zijn uiteraard kosten verbonden. Johan en Reinate ontvangen geen salaris van MAF, maar worden gesteund door een betrokken thuisfrontcommissie (TFC) en achterban. We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid en de giften die we mogen ontvangen.

De TFC probeert door middel van diverse acties voor een financieel evenwicht te zorgen in het steunfonds van Johan en Reinate.

Fietsdag

8 september 2018

Wijnactie

2018

Vrolijke

ansichtkaarten