Onze Thuisfront Commissie

De Thuisfrontcommissie (TFC) heeft de belangrijke taak om Johan en Reinate op allerlei gebieden te ondersteunen. De TFC zorgt voor de verzending van de nieuwsbrieven, het bijhouden van de website, de fondswerving ten behoeve van de uitzending, zorg op pastoraal en sociaal gebied, en na de uitzending zal de TFC een belangrijke schakel zijn tussen Johan en Reinate en hun thuisgemeente en achterban.

De TFC probeert door middel van diverse acties voor een financieel evenwicht te zorgen in het steunfonds van Johan en Reinate.

De TFC van Johan en Reinate bestaat uit de
volgende vrienden en familieleden die zich
van harte willen inzetten om hen te
ondersteunen:

Gerard Stoop - voorzitter

Janita Bakker - secretaris

Petra Klein - financiën

Henry Vink - contacten thuisgemeente

Marieke van Steensel - coördinator acties

Marieke van de Poel - coördinator acties

Iris Janse - gebedscoördinator