Geven

 

Een gezonde financiële basis is absoluut noodzakelijk om ons werk in Zuid-Soedan te kunnen doen. Wij zijn voor ons levensonderhoud volledig afhankelijk van de financiële steun van onze supporters in Nederland.

Jaarlijks hebben we een bedrag nodig van € 50.000,-.

Wilt u ons helpen het werk in Zuid-Soedan te doen? Wordt financiële supporter en meldt u aan!

Elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van ons werk in Zuid-Soedan. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering.

U kunt MAF machtigen met de rode knop rechts op de pagina.

Ook kunt u zelf uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL40ABNA0558345808 ten name van MAF, onder vermelding van Steunfonds Brugmans.

Uw gift(en) worden alleen door MAF Nederland en de TFC penningmeester geadministreerd en worden door hen vertrouwelijk behandeld.

 

Steun direct!

Klik op de rode knop en u kunt direct uw toezegging online doen.

geefgratis_button_0