Acties

Aan de opleiding van Johan tot piloot en de uitzending van Johan en Reinate voor MAF zijn uiteraard kosten verbonden. Johan en Reinate ontvangen geen salaris van MAF, maar worden gesteund door een betrokken thuisfrontcommissie (TFC) en achterban. We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid en de giften die we mogen ontvangen.

De TFC probeert door middel van diverse acties voor een financieel evenwicht te zorgen in het steunfonds van Johan en Reinate. Jaarlijks in september organiseert de TFC een fietsdag voor wielrenners en recreatieve fietsers. Ook is er elk najaar een wijnactie, waarbij u diverse soorten wijn kunt bestellen t.b.v. het steunfonds. Daarnaast verkoopt de TFC diverse producten via de verkooptafel op de actiedag en op zendingsavonden.